Ga direct naar hoofd-inhoud »

test1

1. Recht op gratis ruilen en teruggave

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in onze E-shop  zonder opgaaf van
redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen aan ons  retourneren, de retour- verzendkosten  zijn voor uw rekening.

De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 7
werkdagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7
in acht.
De artikelen dienen zonder schade en met  de originele etiketten en labels te  worden teruggestuurd.
Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn
gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

2. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen de artikelen tegen geldende tarieven binnen Nederland via TNT-post zolang de voorraad strekt.
Levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum.

3. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn
inclusief de wettelijk bepaalde BTW.
De artikelen worden per overschrijving of per creditcard betaald.  (ideal, paypal). Mocht u het bedrag niet op tijd aan ons hebben voldaan, behoudt Esprit zich het recht voor om
aanmaningskosten ter hoogte van Euro 3,50 aan u in rekening te brengen. Indien dan nog steeds
geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zal u verplicht zijn om alle door ons met betrekking tot het
innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten te vergoeden. Onder de kosten
voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle
buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en van een
advocaat.

4. Bestellingen weigeren

Het staat Pietersma Retail vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Pietersma Retail en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien wij een online bestelling niet aannemen, delen wij  dit u onmiddellijk mee.

5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Pietersma Retail tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

6. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het
kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

Pietersma Retail behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te  voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke
regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen.
Pietersma Retail  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt (bijvoorbeeld voor verzending)zijn deze derden niet  gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.

7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan ons retourneren.
Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U
voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico's van
deze retourzending zijn voor uw rekening.. De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Pietersma Retail

Broekfinne 7

9213 RL De Wilgen.

Gevolgen van teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door ons van u een schadevergoeding worden
geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan
het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

8. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde
garantiebepalingen van toepassing.


9. Exploitant van de online shop “FosseofNorway.nl”

Pietersma Retail,

Broekfinne 7

9213 RL De Wilgen

 

KvK nr: 01172806

Btw nr. 107187371

Bank   ING  rekening nr.4682990

IBAN: NL86INGB0004682990

 

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

Per e-mail: Fosseofnorway@hotmail.com


10. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.