Ga direct naar hoofd-inhoud »

Disclaimer

Deze website,"fosseofnorway.nl", is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op de website, kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. We kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de op deze website verstrekte informatie. Daarnaast zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. De informatie op de website wordt continu geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover "fosseofnorway.nl" hyperlinks bevat van andere websites staan wij niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.