Ga direct naar hoofd-inhoud »

Algemene voorwaarden

 1. Recht op gratis ruilen en teruggave

  U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in onze E-shop  zonder opgaaf van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons  retourneren, de retour- verzendkosten zijn voor uw rekening. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 dagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7 in acht. De artikelen dienen zonder schade en met  de originele etiketten en labels te  worden teruggestuurd. De etiketten en labels mogen niet worden verwijderd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

 2. Levering/verzendkosten

  Wij bezorgen de artikelen tegen geldende tarieven binnen Nederland via Postnl zolang de voorraad strekt. Levertijd van een artikel. indien op voorraad, bedraagt in de regel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum.

 3. Prijzen en betaalmogelijkheden

  De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De artikelen worden per overschrijving (ideal,Paypal,electronisch bankieren) of per creditcard betaald ( PayPal; binnen de beveiligde omgeving van Paypal kiest voor u 'geen paypal account, vervolgens betaalmogelijkheid 'creditcard'.) Mocht u het bedrag niet op tijd aan ons hebben voldaan, behoudt Pietersma Retail zich het recht voor om aanmaningskosten  aan u in rekening te brengen. Indien dan nog steeds geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zal u verplicht zijn om alle door ons met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag gemaakte kosten en onkosten te vergoeden. Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en van een advocaat.

 4. Bestellingen weigeren

  Het staat Pietersma Retail vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Pietersma Retail en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien wij een online bestelling niet aannemen, delen wij  dit u onmiddellijk mee.

 5. Eigendomsvoorbehoud

  De artikelen blijven eigendom van Pietersma Retail tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

 6. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

  De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

  Pietersma Retail behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.

  Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Pietersma Retail zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

  In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt (bijvoorbeeld voor verzending)zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.

 7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

  Recht van teruggave

  U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen aan ons retourneren. Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor uw rekening. Graag ontvangen van wij van u vooraf bericht hierover.

  De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

  • Pietersma Retail
  • Broekfinne 7
  • 9213 RL De Wilgen

  Gevolgen van teruggave

  Bij waardevermindering van een artikel kan door ons van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

 8. Garantie

  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 9. Exploitant van de online shop "FosseofNorway.nl"

  • Pietersma Retail
  • Broekfinne 7
  • 9213 RL De Wilgen

  KvK nr. 01172806
  Btw nr. 107187371
  Bank ING
  Rekening nr. 4682990
  IBAN NL86INGB0004682990

  U kunt als volgt contact met ons opnemen:

 10. Toepasselijk recht

  Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.